Områdets historia i korthet
Mottiland
Klicka på kartan för en större bild

Mottiland kallas det finnskogsområde, som ligger på båda sidor längs gränsen mellan Hälsingland och Medelpad. Det sträcker sig från Svågans dalgång i söder till Ljungans dalgång i norr, från Östavall i väster till Hassela och Malungen i öster.

Det här området började befolkas under 1600-talets första årtionden av skogsfinnar eller svedjefinnar  från Savolaks i Finland, som då var en del av  Sverige.

De första dokumenterade bosättningarna förefaller vara från år 1598 i Kölsjön på hälsingesidan och från ungefär samma tid i Gransjön - Tjärnsjön - Ulvsjön på medelpadssidan. Ett 400-årsjubileum genomfördes år 1998 i området till minne av dessa första bosättare. Läs mer här.

Områdets storhetstid var under 1940-, 50- och 60-talen, då byarna blomstrade tack vare den stora mängden skogsarbetare som behövdes för skogsavverkningarna. Sedan slutet av 1960-talet har emellertid maskinerna tagit över mer och mer av skogsarbetena, som idag är i stort sett helt maskinella. Följden har blivit en avfolkning av byarna där endast ett fåtal bofasta finns kvar. Husen används för fritidsboende eller står och förfaller.

Under den skogsfinska kulturveckan 1-9 september 2001 hade Mottiland en egen dag på Skansen i Stockholm. Läs mer här.

Skogsfinne
Teckning av Lars-Ola Norén i hans bok Svedjerök.

Svedja
Teckning av Maria Blomberg till 400-årsjubileet.En något utförligare historiebeskrivning finns här.