Gränsträff på Olkahot
Samling torsdag 4 juli kl 05:00 på "Inlandsvägen" vid vägkorsningen enligt kartan nedan
Observera tiden

Källa: Gröna Kartan 17G SV, Lantmäteriverket

Tillbaka


Web design: Edgar Lycksell