Invigning av kulturstigar på Furuberg

den 8 juni 2002.

Flera stigar genom olika delar av Furuberg har iordningställts av studiecirklar i byn. Varje stig presenteras i ett litet häfte.

Klicka på respektive bild nedan för att se den i större format.
Foto: Jan Olsson

Lilly invigde stigarna genom att klippa av det symboliska bandet.

Marianne knöt ihop det hela under överinseende av Lage.

Vally på gitarr.

Tillbaka till programsidan.


(c) Copyright 2002 Edgar Lycksell